Obszary chronione Zielona Góra

Ochrona przyrody w Zielonej Górze

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zielonej Górze? Sprawdź aktualne statystyki dla Zielonej Góry, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zielonej Góry

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Śląskiej Ochli: 3977.0 ha
 • Krośnieńska Dolina Odry: 1340.0 ha
 • Nowosolska Dolina Odry: 387.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Krośnieńska Dolina Odry: 715.0 ha
 • Zimna Woda: 86.0 ha
 • Kargowskie Zakola Odry: 32.0 ha
użytek ekologiczny
 • PĘTLA ODRY IV: 13.0 ha
 • PĘTLA ODRY I: 11.0 ha
 • BAGNO MICHAŁA: 6.1 ha
 • PĘTLA ODRY II: 3.8 ha
 • REMIZA: 3.5 ha
 • TRZCINOWSKO: 1.3 ha
 • ŁUGOWSKIE ŁĄKI: 0.95 ha
 • KONWALIE: 0.92 ha
 • BABRZYSKO: 0.67 ha
rezerwat
 • Zimna Woda: 89.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Liliowy Las: 85.0 ha
 • Park Braniborski: 23.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Odry: 748.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Otyń, Ochrona przyrody Świdnica, Ochrona przyrody Nowa Sól

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: