Pozwolenia na budowę Szulborze Wielkie - ostrowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Szulborzu Wielkiym

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Szulborza Wielkiego. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Szulborzu Wielkiym. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Szulborza Wielkiego

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Szulborzu Wielkiym. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Wewnętrzna instalacja gazowa dla systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.437.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku garażowo - gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.271.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego i rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.265.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa silosu dwukomorowego na kiszonkę, budowa wiaty na pasze w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.187.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku gospodarczego oraz rozbiórka części budynku składowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6741.19.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa trzech silosów zbożowych ZLZ12 w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.127.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana decyzji Starosty Ostrowskiego nr 58/19 z dnia 2019-02-13, znak sprawy: AB.6740.1.15.2019 w zakresie zagospodarowania terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.3.15.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana sposobu użytkowania części stodoły na oborę i rozbudowę budynku obory o łącznej obsadzie 77 szt. DJP w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.110.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2611W
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.39.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-01-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na sprzęt i maszyny rolnicze w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.3.6.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-01-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Szulborze Wielkie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: