Pozwolenia na budowę Andrzejewo - ostrowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Andrzejewie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Andrzejewa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Andrzejewie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Andrzejewa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Andrzejewie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.394.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.364.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku inwentarskiego - obory o obsadzie do 15 DJP
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.309.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek inwentarski - obora o obsadzie zwierząt 55 sztuk DJP. Płyta obornikowa o pow. 220 m3. Szczelny zbiornik na gnojówkę o poj. 180 m3. Zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.305.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6743.2.13.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-25
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Andrzejewo
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.240.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.232.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa farmy fotowoltaicznej składajacej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 0,999 MW wraz z doziemną instalacją elektryczną oraz stacją transformatorową 15 kV/0,4 kV - Etap 1
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.3.26.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa farmy fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 0,999 MW wraz z doziemna instalacją elektryczną oraz stacją transformatorową 15 kV/0,4 kV - Etap 2
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.3.27.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku garażowo - gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: SIP.AB.6740.1.164.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ostrowia Mazowiecka, ul. 3 maja 68, 07-300 Ostrowia Mazowiecka
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Andrzejewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: