Geoportal trzeszczany - Pozwolenia na budowę trzeszczany

Pozwolenia na budowę trzeszczany

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w trzeszczanym

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla trzeszczanego. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w trzeszczanym. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie trzeszczanego

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w trzeszczanym. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.82.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka i Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV, Rozbiórka i budowa linii SN 15kV Hrubieszów - Wojsławice od m. Zadębce do m. Łuszczów etap 1 : Budowa linii kablowej SN 15kV, budowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN, budowa linii kablowej nN, Rozbiórka linii napowietrznej SN 15kV, rozbiórka napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN, rozbiórka linii napowietrznej nN, rozbiórka przyłączy napowietrznych, rozbiórka słupów SN i słupów nN
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.17.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Nadbudowa i zmiana więźby dachowej na budynku mieszkalnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.424.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowejSN 15 kV i linii kablowej nN 0,4 k, małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN oraz rozbiórka linii napowietrznej SN 15kV, linii napowietrznej nN 0,4 kV i stacji napowietrznej 15/0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.414.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowych 30kV i kanalizacji światłowodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.390.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wagi najazdowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: Ab.6740.365.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.310.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.3.18.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-02
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.3.19.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-02
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego i przyłącza wod-kan wraz ze zbiornikiem na ścieki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.295.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Trzeszczany

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: