Geoportal Uchanie - hrubieszowski - Pozwolenia na budowę Uchanie - hrubieszowski

Pozwolenia na budowę Uchanie - hrubieszowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Uchaniach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Uchań. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Uchaniach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Uchań

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Uchaniach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa masztu telekomunikacyjnego wraz z przyłączami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: 61891/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubelski, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego oraz nadbudowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.95.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sali sportowej z zapleczem higieniczno - sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.61.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka linii napowietrznej SN 30 kV przejscie poprzeczne odcinek A-B przez pas drogi wojewódzkiej nr 846
  Nr wniosku/zgłoszenia: 27348/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Wojewoda Lubelski, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV. Rozbiórka i budowa linii SN 15kV Hrubieszów - Wojsławice od miejscowości łuszków do miejscowości Staszic Kolonia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.37.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka i Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV, Rozbiórka i budowa linii SN 15kV Hrubieszów - Wojsławice od m. Zadębce do m. Łuszczów etap 1 : Budowa linii kablowej SN 15kV, budowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN, budowa linii kablowej nN, Rozbiórka linii napowietrznej SN 15kV, rozbiórka napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN, rozbiórka linii napowietrznej nN, rozbiórka przyłączy napowietrznych, rozbiórka słupów SN i słupów nN
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.17.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego z instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na ścieki poj. 8m3, zalicznikowym przyłączem energetycznym oraz budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.431.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowa liniii kablowej nN 0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.3.55.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-30
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym, energetycznym zalicznikowym, zbiornik ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.412.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa dwóch silosów zbożowych, płaskodennych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.372.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Uchanie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: