Pozwolenia na budowę Uchanie - hrubieszowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Uchaniach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Uchań. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Uchaniach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Uchaniach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Uchaniach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Uchaniach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Uchań

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Uchaniach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym, energetycznym zalicznikowym, zbiornik ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.412.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa dwóch silosów zbożowych, płaskodennych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.372.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku handlowo usługowego z przyłączem wodociągowym z zewnętrznym hydrantem naziemnym, instalacją kanalizacyjną ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, zewnętrzną linią zasilającą, instalacją kanalizacji deszczowej ze zbiornikami na wodę opadową
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.366.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV na odcinkach: A - B, C - D, E - F, G - H, I - J, w pasie drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Tereatyn, położonych na działkach ewidencyjnych: nr 280 w obrębie ewidencyjnym 42 Feliksów Kolonia gmina Uchanie i nr 1995 w obrębie ewidencyjnym 20 Wojsławice gmina Wojsławice
  Nr wniosku/zgłoszenia: 151296/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubelski, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.322.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przydomową oczyszczlnią ścieków oraz z przyłączami wraz z rozbiórką budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.320.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.286.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, przyłączem wodociągowym zalicznikową instalają elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.238.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.196.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.195.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hrubieszów, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Wojsławice