Geoportal Tuplice - żarski - Zanieczyszczenie powietrza Tuplice - żarski

Zanieczyszczenie powietrza Tuplice - żarski

Zanieczyszczenie powietrza Tuplice

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w Tuplicach.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w Tuplicach.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla Tuplic

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w Tuplicach

  • 10-15 μg/m³: 2.3 km²
  • 15-20 μg/m³: 63.0 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla Tuplic

  • 20-25 μg/m³: 65.0 km²

Informacje o zanieczyszczeniu powietrza na Twojej działce

Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 może znacząco różnić się ze względu na dokładną lokalizację nawet w obszarze jednej miejscowości. Sprawdź jakie poziomy zanieczyszczenia powietrza występują na wskazanym przez Ciebie terenie.

Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo zawierający szczegółowe wartości zanieczyszczenia powietrza oraz przedstawiona na mapie analizę jakości powietrza dla wskazanego terenu lub konkretnej wybranej działki.

Przejdź na nowy: Geoportal Tuplice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: