Obszary chronione Tuplice - żarski

Ochrona przyrody w Tuplicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Tuplicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Tuplic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Tuplic

obszar chronionego krajobrazu
  • Zachodnie okolice Lubska: 744.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa: 3469.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Uroczyska Borów Zasieckich: 367.0 ha
rezerwat
  • Żurawno: 4.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Tuplice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: