Geoportal Turobin - biłgorajski - Pozwolenia na budowę Turobin - biłgorajski

Pozwolenia na budowę Turobin - biłgorajski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Turobinie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Turobina. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Turobinie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Turobina

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Turobinie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budynek przetwórstwa produktów rolnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.256.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 81, 23-400 Biłgoraj
  Status: Decyzja pozytywna
 • Nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.171.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 81, 23-400 Biłgoraj
  Status: Decyzja pozytywna
 • Silos zbożowy wraz z zadaszeniem kosza nasypowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.138.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 81, 23-400 Biłgoraj
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rzobudowa budynkii mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.120.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 81, 23-400 Biłgoraj
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.100.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 81, 23-400 Biłgoraj
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznych sieci SN 15kV wraz z kanalizacją kablową i nN 0,4 kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 835 w ELIZÓWCE KOLONII, rozbiórka sieci napowietrznej SN 15 kV w pasie drogi ekspresowej S 12/17/19 w CIECIERZYNIE gm. Niemce
  Nr wniosku/zgłoszenia: 23646/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubelski, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Roybudowa kablowej linii nN oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w m. Turobin.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.1.61.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-25
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Biłgoraj,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego ze zmainą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.693.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 81, 23-400 Biłgoraj
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek magazynowy do przechowywania pasz
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.617.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 81, 23-400 Biłgoraj
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek gospodarczo-magazynowy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.534.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 81, 23-400 Biłgoraj
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Turobin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: