Geoportal Radecznica - zamojski - Pozwolenia na budowę Radecznica - zamojski

Pozwolenia na budowę Radecznica - zamojski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Radecznicy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Radecznicy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Radecznicy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Radecznicy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Radecznicy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbiórka stodoły dz. 169 Gorajec Zagroble gm. Radecznica
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.2.442.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Zamość, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zgłoszenie – przebudowa linii napowietrznej 15 kV Radecznica – Obwodowa 1, stacji trafo 15/0,4 kV Radecznica 1,2,3, Radecznica Gospoda, Zaporze 1, 2 i linii nN na kablowe oraz budowa kontenerowej stacji trafo Radecznica 5 w m. Radecznica i Zaporze Radecznica dz. 1945/2, 1945/1, 116, 117, 2000, 1963, 118, 125, 120, 121, 122/1, 122/2, 123/1, 123/2, 124, 126, 127, 2147, 129, 130, 2001, 139, 140, 141, 142, 143/1, 143/2, 2133/2, 2136/9, 2137/2, 2137/1, 177, 114, 182, 183, 180, 186/3, 186/4, 187, 188, 192, 194, 193, 178, 198/1, 198/2, 2005, 199, 200, 359, 2071, 388, 389, 391, 390, 392, 387/2, 386, 396/1, 395, 398, 397, 393, 394, 400, 402, 403, 404, 405/1, 406, 407, 413/1, 414/1, 415, 458, 462, 463, 464, 465, 461/1, 461/2, 466, 468, 469, 598, 599, 649, 650, 648, 644, 643/1, 643/2, 583, 877/5, 879/2, 882/1, 882/2, 883, 969, 968, 970, 971, 1956, 993, 1001, 908, 1009, 1010, 1011, 2101, 1778, 1781, 1782, 1783, 1777, 1765, 1760, 2041, 1734/2, 1734/1, 1731/1, 1710/1, 1709/1, 1708/1, 1707, 2114, 1701/6, 1701/3, 1701/2, 1701/4, 1701/7, 1721/1, 1722/1, 1730/4, 1700/16, 1700/6, 1700/5, 1700/12, 1700/11, 1700/3, 1700/1, 1699, 1698, 1700/10, 1700/18, 1700/19, 1700/21, 1700/17, 1695, 1696, 1697, 1694, 1692, 1690, 1691, 1693/2, 1693/1, 1798, 1700/8, 1732/2, 1733/2, 1733/3, 1740/2, 1751/1, 1752/1, 1754/1, 1767, 2044, 1790, 1791, 1883, 1882, 1881, 1888, 1873, 1872, 1870/1, 1870/2, 1868/2, 1868/3, 1867, 2084, 1865/2, 1865/4, 1894, 1863/1, 1862, 1861, 2112, 1859, 1848, 1843, 1841, 2035/1, 1818/1, 1818/2, 1815, 1812, 1811, 1809/1, 1809/2, 1808, 1806, 1804, 1802, 1801, 1800, 1799, 1803, 1805, 1807, 1810, 1813, 1816, 1819, 1821/2, 2057, 1825, 1688, 1470, 1471, 1469, 1462, 1458, 1457, 1432, 1431, 1430, 1429, 1427, 1426, 1415/1, 1414, 1413, 1401/2, 1960, 1391, 1390, 1388, 1381/2, 1382, 1380, 1383, 1386, 1385, 1387, 1395, 1397, 1396, 1398, 1407, 1408, 1409, 1415/2, 1419, 1420, 1424, 1428, 1416, 1437, 2149, 1452, 1453, 1459/1, 1460, 1461, 1463, 1338, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1127, 1121/3, 1121/2, 1120, 1113, 1109/1, 1054, 1409, 1044, 1043, 1042, 1041, 1026, 1025/1, 1023; Latyczyn dz. 5056; Zaporze dz. 1274, 1275, 1276, 101, 1262, 1277, 1281, 1311, 966, 970, 971, 972, 977/1, 979, 981, 983, 984/2, 1000/2, 1000/1, 1001/1, 1006, 1007, 1008, 1022, 1023, 1024, 1028/1, 10311032/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1040/1, 1041/4, 1048, 1049, 1051, 1052, 1065, 4054/3, 1047/5, 1047/4, 1312, 1317, 1320, 1321, 1326, 1331, 1332, 1335, 1336, 1339, 1340, 1343, 1347, 1348, 1352, 1364, 1418, 1422, 1423, 1428, 1429, 1444, 1449/1, 1452, 1453, 1457
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6743.4.86.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zamość,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Bud. gosp. dz. 297 Podlesie Duże gm. Radecznica
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.2.431.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zamość, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
  Status: Decyzja pozytywna
 • Bud. gosp. dz. 762 Gorajec Stara Wieś gm. Radecznica
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.2.396.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zamość, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
  Status: Decyzja pozytywna
 • Bud. mieszk. dz. 63 Gaj Gruszczański gm. Radecznica
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.2.362.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zamość, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
  Status: Decyzja pozytywna
 • Bud. gosp. Dz. 23/2 Zaburze gm. Radecznica
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.2.345.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zamość, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zgłoszenie - przebudowa linii napowietrznej nN gołej na kablową w celu zasilenia pawilonu handlowego na dz. 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133 w m. Radecznica
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6743.4.66.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zamość,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Zgłoszenie - budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi pow. nr 3200L w m. Podborcze gm. Radecznica Dz. 983 Gorajec Stara Wieś i dz. 99 i 134 Podborcze
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6743.4.56.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zamość,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.2.237.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zamość, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
  Status: Decyzja pozytywna
 • Bud. gosp. dz. 1065/1, 1065/2, 1067/1, 1067/2, 1072/1, 1072/3, 1071/1 Gorajec Zastawie gm. Radecznica
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.2.161.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zamość, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Radecznica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: