Geoportal Widuchowa - gryfiński - Obszary chronione Widuchowa - gryfiński

Obszary chronione Widuchowa - gryfiński

Ochrona przyrody w Widuchowej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Widuchowej? Sprawdź aktualne statystyki dla Widuchowej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Widuchowej

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry: 2558.0 ha
  • Cedyński Park Krajobrazowy - otulina: 1177.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolna Odra: 6488.0 ha
  • Las Baniewicki: 85.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Odry: 12912.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Gryfino, Ochrona przyrody Banie
Przejdź na nowy: Geoportal Widuchowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: