Pozwolenia na budowę Wilczęta - braniewski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Wilczętach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Wilczęt. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Wilczętach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Wilczęt

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Wilczętach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV długości 437 m z rozbiórką linii napowietrznej nn 0,4 kV długości 262 m
  Nr wniosku/zgłoszenia: 13/4391/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 509 dz. nr 134/4 obr. Gładysze, gm. Wilczęta
  Nr wniosku/zgłoszenia: WIN-II.7843.3.125.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa placu manewrowego w postaci zakładowej drogi leśnej w kształcie skrzyżowania ,,T"
  Nr wniosku/zgłoszenia: 47/3748/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo, ul. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa sieci elektroenergetycznej do zasilania budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 9/2662/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa instalacji gazowej ze zbiornikiem podziemnym o poj. 4,85 m3, z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz instalacją wewnętrzną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 8/2284/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa instalacji gazowo-zbiornikowej zasilanej gazem propan z naziemnego zbiornika o poj. V=2,7m³ wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku
  Nr wniosku/zgłoszenia: 7/2285/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 3/1473/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Remont dachu kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Słobitach
  Nr wniosku/zgłoszenia: 7/481/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo, ul. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji zbiornikowej na gaz propan z podziemnym zbiornikiem o poj. V-2,7 m wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego praz wewnetrzną instalacją gazową
  Nr wniosku/zgłoszenia: 205/9648/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo, ul. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • instalacja zbiornikowa gazu płynnego z pojedynczym zbiornikeiem naziemnym o poj. 2,7 m³ wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 192/8577/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Braniewo, ul. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Wilczęta

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: