Geoportal Wilczęta - braniewski - Obszary chronione Wilczęta - braniewski

Obszary chronione Wilczęta - braniewski

Ochrona przyrody w Wilczętach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wilczętach? Sprawdź aktualne statystyki dla Wilczęt, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wilczęt

obszar chronionego krajobrazu
  • Słobicki: 4196.0 ha
  • Dolina Pasłęki: 3125.0 ha
  • Rzeki Wąskiej: 8.1 ha
  • Rzeki Baudy: 1.1 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rzeka Pasłęka: 584.0 ha
rezerwat
  • Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce: 390.0 ha
  • Osiek II: 43.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Pasłęki: 1931.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Młynary, Ochrona przyrody Godkowo, Ochrona przyrody Płoskinia
Przejdź na nowy: Geoportal Wilczęta

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: