Pozwolenia na budowę Wyszki - bielski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Wyszkach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Wyszek. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Wyszkach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Wyszkach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Wyszkach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Wyszkach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Wyszek

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Wyszkach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.235.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa drogi gminnej Nr 107529B ul. Szkolna wraz z budową miejsc postojowych i zatoki autobusowej w m. Topczewo w ramach realizacji inwestycji pn. "Uporządkowanie terenu wokół kompleksu oświatowo - kulturowego szansą na poprawę dostępności do usług oświatowych, kulturowych i społecznych"
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.204.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • pozwolenie na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości ozn nr ewid. 540/4 położonej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie ewid. Strabla Łyse, jednostce ewid. Wyszki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.197.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku obory o obsadzie zwierząt do 60 DJP wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.187.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • pozwolenie na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej obory wraz z budową płyty gnojowej, zbiornika na gnojówkę, zbiornika na nieczystości ciekłe, budowę wiaty i rozbiórkę budynku gospodarczego na nieruchomości ozn nr nr 168/1, 168/2 położonej w zabudowie zagrodowej w obrębie ewid. Niewino Stare, jednostce ewid. Wyszki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.168.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.166.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na nieruchomości ozn nr nr ewid. 107/4, 107/6 w obrębie ewid. Mieszuki, jednostce ewid. Wyszki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.160.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.147.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej niskiego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.138.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na samochód w jednej bryle w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AŚ.6740.129.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Poświętne