Pozwolenia na budowę Sokoły - wysokomazowiecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Sokołach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Sokołów. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Sokołach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Sokołach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Sokołach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sokołach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Sokołów

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Sokołach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.452.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przez którą rozumie się: układ komunikacji wewnętrznej, miejsca parkingowe, zadaszenie, bilbord reklamowy, budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę zewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz kabel zasilający, projekt obejmuje również rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego oraz demontaż przyłącza wewnętrznego elektroenergetycznego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.364.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.356.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie jednorodzinnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.350.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja: Krzyżewo
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6743.318.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na magazyn maszyn rolniczych w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.333.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodezinnego oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.324.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa gazociągów PE średniego ciśnienia - gmina Sokoły, miejscowości Sokoły, Kruszewo-Wypychy, Perki-Mazowsze, Perki-Lachy, Dworaki Staśki - zadanie nr 3
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.318.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa budynku OSP Jeńki w miejscowości Jeńki
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.312.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej oraz budowa zbiornika szczelnego na ścieki sanitarne o poj. 10 m3 wraz z rozbiórką ziemianki i budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.308.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Poświętne