Pozwolenia na budowę Sokoły - wysokomazowiecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Sokołach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Sokołów. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Sokołach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Sokołach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Sokołach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sokołach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Sokołów

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Sokołach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.412.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zasilanej ze zbiornika nadziemnego o poj. 6400 dm3 na potrzeby budynku inwentarskiego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.386.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BŚ.6740.362.2019.EK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kolno, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa dwóch budynków magazynowych - magazyny przeznaczone do przechowywania materiałów (półproduktów) stalowych i drewnianych oraz gotowych produktów szalówki i wędzarni
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.362.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku obory o obsadzie 110 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. V=1210 m3 oraz zbiornikiem na nieczystości bytowe o poj. V=9,5m3 w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.340.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na magazyn pasz jako projekt zamienny do projektu rozbudowy i przebudowy budynku gospodarczego - wniosek o zmianę pozwolenia na budowę z dnia 17.11.2016 decyzja nr 482/2016
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.306.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa garażu i rozbiórka budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.267.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku obory o obsadzie docelowej do 40 DJP
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.223.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-06-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku z przeznaczeniem na wyrób regionalny ciast typu sękacz
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.216.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-06-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.196.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-05-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Poświętne