Pozwolenia na budowę Sokoły - wysokomazowiecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Sokołach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Sokołów. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Sokołach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Sokołach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Sokołach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sokołach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Sokołów

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Sokołach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na magazyn maszyn rolniczych w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.333.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodezinnego oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.324.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.297.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa Sieci energetycznej SN i nN, rozbiórka sieci energetycznej SN i nN oraz budowa i rozbiórka stacji transformatorowej - etap II
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.271.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV na odcinku C-E, podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na odcinku B-C i C-D, kontenerowej stacji transformatorowej w punkcie C
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.245.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na odcinku A-B, na działce o nr 209 - 0041 Sokoły, gm. Sokoły, w pasie drogowym drogi krajowej nr 8.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-I.7843.3.14.2020.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podlaski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz doziemnej instalacji elektrycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.230.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zbiornika naziemnego gazu płynnego o poj. 2,7 m3 wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.171.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem szczelnym o poj. 9,9 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.164.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na maszyny rolnicze w zabudowie zagrodowej w połączeniu z istniejącym budynkiem garażowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.156.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Poświętne