Geoportal Zakrzówek - kraśnicki - Obszary chronione Zakrzówek - kraśnicki

Obszary chronione Zakrzówek - kraśnicki

Ochrona przyrody w Zakrzówku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zakrzówku? Sprawdź aktualne statystyki dla Zakrzówka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zakrzówka

obszar chronionego krajobrazu
  • Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 5662.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zakrzówek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: