Geoportal Zawoja - suski - Pozwolenia na budowę Zawoja - suski

Pozwolenia na budowę Zawoja - suski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Zawoi

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Zawoi. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Zawoi. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Zawoi

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Zawoi. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0266/2021/WA.6740.1.266.2021.AZL
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewn. inst. elektryczną wod-kan, c.o., oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0261/2021/WA.6740.1.261.2021.KM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnym jednorodzinnego z inst. elektryczną, wod-kan, c.o., bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0260/2021/WA.6740.1.260.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrzną instalacją elektryczną , wod-kan, c.o. oraz z bezodpływowym zbiornika na nieczystości ciekłe.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0259/2021/WA.6740.1.259.2021.AZL
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami (elektr., c.o., wod-kan,) przydomowa oczyszczalni ściekłw oraz nasypów nieumocnionych.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0251/2021/WA.6740.1.251.2021.AAR
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem jednostanowiskowym z instalacjami kanalizacyjną, wodociagową, ogrzewczą, elektryczna i wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewnej z rekuperacją, bezodpływowego szczelnego zbiornika na nieczystości płynne, niwelacja terenu 9 skarpy nasypy nieumocnione).
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0246/2021/WA.6740.1.246.2021.KM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynków rekreacji indywidualnej ozn. A i B z instalacjami: elektryczną, wod-kan każdy oraz zbiornika na ścieki bytowe.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0250/2021/WA.6740.1.250.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku-mieszkalnego wraz z instalacjami( wod-kan, c.o., elektryczną), zbiornika na nieczystości ciekłe.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0240/2021/WA.6740.1.240.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazu dla budynku gospodarczo-handlowo-usługowego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0068/2021/WA.6743.1.68.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sucha Beskidzka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Zmiana pozwolenia na budowę znak: WA.6740.1.702.2020.MG z dnia 27.10.2020r. dot. zmiana obszaru opracowania, zmiana bilansu terenu.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0227/2021/WA.6740.1.227.2021.MG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Zawoja

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: