Obszary chronione Zawoja - suski

Ochrona przyrody w Zawoi

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zawoi? Sprawdź aktualne statystyki dla Zawoi, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zawoi

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 1.3 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Babiogórska: 2531.0 ha
  • Na Policy: 748.0 ha
park narodowy
  • Babiogórski Park Narodowy: 2556.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Dolina Skawicy: 8798.0 ha
rezerwat
  • Rezerwat na Policy im.prof.Zenona Klemensiewicza: 58.0 ha
  • Na Policy: 0.02 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Babia Góra: 3299.0 ha
  • Pasmo Policy: 419.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zawoja

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: