Obszary chronione Złota - pińczowski

Ochrona przyrody w Złotej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Złotej? Sprawdź aktualne statystyki dla Złotej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Złotej

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadnidziański: 2362.0 ha
  • Kozubowski: 1552.0 ha
park krajobrazowy
  • Nadnidziański Park Krajobrazowy - otulina: 2362.0 ha
  • Nadnidziański Park Krajobrazowy: 2037.0 ha
  • Kozubowski Park Krajobrazowy: 1471.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nidziańska: 1491.0 ha
  • Ostoja Kozubowska: 1291.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Nidy: 2188.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Michałów, Ochrona przyrody Wiślica, Ochrona przyrody Czarnocin

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Wiślica