Obszary chronione Gogolin - Gogolin

Ochrona przyrody w Gogolinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gogolinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Gogolina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gogolina

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Góra Św. Anny - otulina: 968.0 ha
  • Park Krajobrazowy Góra Św. Anny: 127.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Kamień Śląski: 379.0 ha
  • Żywocickie Łęgi: 18.0 ha
rezerwat
  • Kamień Śląski: 14.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Krapkowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Budynki na sprzedaż Gogolin - Gogolin: 2 Nieruchomości Gogolin