Obszary chronione Golina - Golina

Ochrona przyrody w Golinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Golinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Goliny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Goliny

obszar chronionego krajobrazu
  • Powidzko-Bieniszewski: 3359.0 ha
  • Pyzdrski: 1087.0 ha
park krajobrazowy
  • Nadwarciański Park Krajobrazowy: 109.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nadwarciańska: 3575.0 ha
  • Puszcza Bieniszewska: 0.11 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Warty: 3575.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Kazimierz Biskupi
Przejdź na nowy: Geoportal Golina

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: