Obszary chronione Goniądz - Goniądz

Ochrona przyrody w Goniądzu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Goniądzu? Sprawdź aktualne statystyki dla Goniądza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Goniądza

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Biebrzy: 1201.0 ha
  • Pojezierze Rajgrodzkie: 0.02 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Biebrzy: 29185.0 ha
park narodowy
  • Biebrzański Park Narodowy: 22003.0 ha
  • Biebrzański Park Narodowy - otulina: 7663.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Biebrzańska: 29186.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Grajewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: