Geoportal Gostyń - Gostyń - Obszary chronione Gostyń - Gostyń

Obszary chronione Gostyń - Gostyń

Ochrona przyrody w gminie Gostyń

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Gostyń? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Gostyń, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Gostyń

obszar chronionego krajobrazu
  • Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra: 7590.0 ha
rezerwat
  • Torfowisko Źródliskowe w Gostyniu Starym: 3.8 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Piaski
Przejdź na nowy: Geoportal Gostyń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: