Geoportal Grodzisk Mazowiecki - Grodzisk Mazowiecki - Obszary chronione Grodzisk Mazowiecki - Grodzisk Mazowiecki

Obszary chronione Grodzisk Mazowiecki - Grodzisk Mazowiecki

Ochrona przyrody w gminie Grodzisk Mazowiecki

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Grodzisk Mazowiecki? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Grodzisk Mazowiecki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 3028.0 ha
  • Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki (woj. mazowieckie): 7.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Milanówek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: