Geoportal Grójec - Grójec - Obszary chronione Grójec - Grójec

Obszary chronione Grójec - Grójec

Ochrona przyrody w gminie Grójec

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Grójec? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Grójec, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Grójec

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Rzeki Jeziorki: 6692.0 ha
  • Warszawski: 0.21 ha
park krajobrazowy
  • Chojnowski Park Krajobrazowy: 0.34 ha
  • Chojnowski Park Krajobrazowy - otulina: 0.03 ha
rezerwat
  • Łęgacz nad Jeziorką: 40.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Jasieniec, Ochrona przyrody Belsk Duży
Przejdź na nowy: Geoportal Grójec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: