Obszary chronione Izbica Kujawska - Izbica Kujawska

Ochrona przyrody w gminie Izbica Kujawska

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Izbica Kujawska? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Izbica Kujawska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Izbica Kujawska

obszar chronionego krajobrazu
  • Jezioro Modzerowskie: 3128.0 ha
  • Goplańsko-Kujawski: 3.4 ha
użytek ekologiczny
  • : 2.0 ha
  • : 1.2 ha
  • : 1.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Babiak, Ochrona przyrody Topólka
Przejdź na nowy: Geoportal Izbica Kujawska

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: