Obszary chronione Jabłonowo Pomorskie - Jabłonowo Pomorskie

Ochrona przyrody w gminie Jabłonowo Pomorskie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Jabłonowo Pomorskie? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Jabłonowo Pomorskie, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Osy i Gardęgi: 3475.0 ha
 • Doliny Drwęcy: 173.0 ha
park krajobrazowy
 • Brodnicki Park Krajobrazowy: 1371.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Brodnicka: 183.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 4.9 ha
 • : 3.6 ha
 • : 2.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.85 ha
 • : 0.53 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.35 ha
 • Lisnowo VI:
 • Bagna, łąki i oczka śródleśne Nadleśnictwa Jamy:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Świecie Nad Osą, Ochrona przyrody Książki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: