Geoportal Jastrowie - Jastrowie - Zanieczyszczenie powietrza Jastrowie - Jastrowie

Zanieczyszczenie powietrza Jastrowie - Jastrowie

Zanieczyszczenie powietrza Jastrowie

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Jastrowie.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w gminie Jastrowie.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla gminy Jastrowie

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w gminie Jastrowie

  • 10-15 μg/m³: 61.0 km²
  • 15-20 μg/m³: 291.0 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla gminy Jastrowie

  • 20-25 μg/m³: 352.0 km²

Informacje o zanieczyszczeniu powietrza na Twojej działce

Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 może znacząco różnić się ze względu na dokładną lokalizację nawet w obszarze jednej miejscowości. Sprawdź jakie poziomy zanieczyszczenia powietrza występują na wskazanym przez Ciebie terenie.

Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo zawierający szczegółowe wartości zanieczyszczenia powietrza oraz przedstawiona na mapie analizę jakości powietrza dla wskazanego terenu lub konkretnej wybranej działki.

Sprawdź zanieczyszczenie powietrza w sąsiednich gminach:

Zanieczyszczenie powietrza Złotów, Zanieczyszczenie powietrza Tarnówka
Przejdź na nowy: Geoportal Jastrowie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: