Geoportal Jastrowie - Jastrowie - Obszary chronione Jastrowie - Jastrowie

Obszary chronione Jastrowie - Jastrowie

Ochrona przyrody w gminie Jastrowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Jastrowie? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Jastrowie, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Jastrowie

obszar chronionego krajobrazu
 • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie): 20959.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" (woj. zachodniopomorskie): 1.6 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Piławy": 0.04 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Płytnicy" (gm. Borne Sulinowo):
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Rurzycy: 1012.0 ha
 • Dolina Piławy: 3.2 ha
 • Diabelskie Pustacie: 0.04 ha
użytek ekologiczny
 • W Dolinie Płytnicy: 128.0 ha
 • W Dolinie Samborki: 75.0 ha
 • Kozie Bagno: 11.0 ha
 • Mokradła Brzeźnickie: 7.6 ha
 • Uroczysko nad Gwdą: 6.5 ha
 • Nad Jeziorem Busino: 6.4 ha
 • W Dolinie Pilawy: 3.9 ha
 • W Dolinie Oski: 2.5 ha
rezerwat
 • Wielkopolska Dolina Rurzycy: 842.0 ha
 • Diabli Skok - otulina: 38.0 ha
 • Diabli Skok: 21.0 ha
 • Kozie Brody: 0.53 ha
 • Dolina Rurzycy:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza nad Gwdą: 21303.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Złotów, Ochrona przyrody Tarnówka
Przejdź na nowy: Geoportal Jastrowie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: