Pozwolenia na budowę Jedlicze - Jedlicze

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Jedlicze

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Jedlicze. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Jedlicze. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Jedlicze

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Jedlicze. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 512 w Dobieszynie, gm. Jedlicze.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 471/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Krosno, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na działce nr 1013 w miejscowości Piotrówka, gm. Jedlicze.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 460/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Krosno, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowo-produkcyjnym na działce nr 487/2 w Porębach.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 438/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Krosno, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 613 w Piotrówce, gm. Jedlicze.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 421/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Krosno, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa farmy fotowoltaicznej na gruncie o mocy 207,9 kWp działkach nr 1958 w Jedliczu.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 393/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Krosno, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa kompleksu instalacji bioetanolu drugiej generacji (B2G) w Orlen Południe S.A Zakład Jedlicze, obejmującego: budynek procesowy I, budynek procesowy II, chłodnie wentylatorowe, budynek destylacji, wiatę ekspedycji etanolu, magazyn słomy I, magazyn słomy II, magazyn słomy III, magazyn słomy IV, budynek obróbki mechanicznej, zbiornik etanolu i porektyfikatu-istniejący (przeznaczony do remontu), wagi samochodowe z budynkiem technicznym wag, budynek dozorowy bramy nr 1, zbiornik ppoż. I z pompownią, budynek elektrociepłowni, zbiorniki magazynowe popiołu, magazyn biomasy ze stacją rozładunkową, zbiorniki wody, zbiorniki oleju opałowego z budynkiem technicznym, zbiornik ppoż. II z pompownią, budynek techniczny biogazowni i oczyszczalni, zbiornik magazynowy surowca, fermentor I, fermentor II, fermentor III, zbiornik pofermentu I, zbiornik pofermentu II, zbiornik pofermentu III, zbiornik buforowy biogazu, flara biogazu, wiata kolejowa tankowania pofermentu, obiekty obróbki tlenowej oczyszczalni ścieków, obiekty obróbki beztlenowej oczyszczalni ścieków wraz infrastrukturą techniczną (estakady techniczne), instalacje: elektryczne, energetyczne, wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe, układ komunikacji oraz sieci teletechniczne, w Jedliczu na działkach nr 1662/2, 1670/5, 1671/5, 1724/1, 1726/1, 1718/7, 1719/7, 1724/4, 1726/4, 1729/1, 1659/3, 1659/4, 1695/5, 1714/3, 1715/3, 1719/10, 1724/6, 1724/7, 1724/8, 1726/6, 1726/7, 1726/8, 1726/9, 1729/4, 1731/1, 1731/2, 1731/3, 1731/4, 1731/5, 1665/2, 1710/2, 1710/1, 1708, 1729/3, 1726/10, 1739, 1667/2, 1666/2, 1663/2, 1668/2, 1664/2, 1727/1, 1723/1, 1721/1, 1672/5, 1669/3, 1720/7, 1725/1, 1722/1, 1661/3, 1720/10, 1720/12, 1721/4, 1723/4, 1725/5, 1733/2, 1734/2, 1735/1, 1736/1, 1660/3, 1660/4, 1660/5, 1661/5, 1661/6, 1661/7, 1661/8, 1661/9, 1661/10, 1661/11, 1711/3, 1712/4, 1713/4, 1716/4, 1717/7, 1720/18, 1720/19, 1720/15, 1721/6, 1721/7, 1723/6, 1723/7, 1725/6, 1725/7, 1725/8, 1725/9, 1728/15, 1728/16, 1728/17, 1728/18, 1728/19, 1728/20, 1728/9, 1728/10, 1728/11, 1728/13, 1728/14, 1730/1, 1730/1, 1730/2, 1730/3, 1730/4, 1730/5, 1730/6, 1732/1, 1732/2, 1732/3, 1732/4, 1732/5, 1733/3, 1733/4, 1733/5, 1733/6, 1733/7, 1733/8, 1734/4, 1734/5, 1734/6, 1734/7, 1735/3, 1735/4, 1736/3, 1736/4, 1736/5, 1737/1, 1737/2, 1738/2, 1738/3, 1738/4, 1740/3, 1741/5, 1722/4, 1722/6, 1722/7, 1709, 1720/14, 1728/12, 1717/8, 1738/1, 1660/1, 1659/1, 1670/4, 1671/4, 1669/4; w Dobieszynie na działkach nr: 22/2, 10/2, 31/4, 12/2, 20, 21, 14/1, 12/1, 17, 13, 14/4, 23/1, 23/2, 16, 19, 22/1, 18, 15/5, 15/1; w Potoku na działkach nr: 1532/2, 1514, 1504, 1529, 1535, 1502/4, 1516/1, 1531/2, 1534/2, 1516/3, 1516/4, 1501/2, 1533/2, 1530/1, 1517, 1530/2, 1515/1, 1515/4, 1515/5, 1515/6, 1515/3, 1503/1, 1503/2, 1505/2, 1506/2, 1503/3.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 344/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Krosno, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacja gazową w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działce nr 2351/1 w miejscowości Jedlicze.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 332/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Krosno, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z miejscami postojowymi na działce nr 1918/8 w miejscowości Jedlicze.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 329/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Krosno, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłaczem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ABS.6743.14.10.2021.MM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Krosno,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach nr 624, 625/2 w Dobieszynie, gm. Jedlicze.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 315/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Krosno, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Jedlicze

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: