Geoportal Jedlicze - Jedlicze - Obszary chronione Jedlicze - Jedlicze

Obszary chronione Jedlicze - Jedlicze

Ochrona przyrody w gminie Jedlicze

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Jedlicze? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Jedlicze, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Jedlicze

obszar chronionego krajobrazu
  • Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.81 ha
park krajobrazowy
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - otulina: 0.81 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jasiołka: 130.0 ha
  • Wisłoka z dopływami: 62.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Jasło, Ochrona przyrody Wojaszówka, Ochrona przyrody Tarnowiec
Przejdź na nowy: Geoportal Jedlicze

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: