Pozwolenia na budowę Jedlina-Zdrój

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w mieście Jedlina-Zdrój

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla miasta Jedlina-Zdrój. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w mieście Jedlina-Zdrój. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie miasta Jedlina-Zdrój

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w mieście Jedlina-Zdrój. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZAB.6740.283.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wałbrzych, ul. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku jednorodzinnego z infrastruktura techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZAB.6740.270.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wałbrzych, ul. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana przebiegu odcinka projketowanej sieci wodociagowej i sposobu przekroczenia siecią potoku Jedlina w rejonie przebudowywanego mostu w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 383 w ramach zadania " Wykonanie sieic kanaliacji sanitranej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie-Zdroju"
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZAB.6740.235.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wałbrzych, ul. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN i nN. Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN. Rozbiórka zbędnych fragmentów sieic SN i nN
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZAB.6740.225.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wałbrzych, ul. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zabudowa komory z zestawem hydroforowym (stacja podnoszenia ciśnień)
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZAB.6740.223.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wałbrzych, ul. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku jednorodzinnego z infrastruktura techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZAB.6740.210.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wałbrzych, ul. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa części komunikacyjnej parteru wraz z wykonaniem okna dachowego w części poddasza oraz budowa wiatrołapu od strony elewacji frontowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZAB.6740.201.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wałbrzych, ul. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa istniejącego obiektu kompleksu hotelarskiego na dom seniora
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZAB.6740.194.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wałbrzych, ul. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu uzytkowania na dwa budynki jednorodzinne wraz z instalacją elektryczną, wod.-kan, ogrzewczą oraz przyłaczem wody i kanalizacji sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZAB.6740.182.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wałbrzych, ul. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa budynku jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ZAB.6740.177.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wałbrzych, ul. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Jedlina-Zdrój

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: