Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jedlina-Zdrój

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Jedlina-Zdrój

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Jedlina-Zdrój i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w mieście Jedlina-Zdrój, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Jedlina-Zdrój

Sprawdź MPZP Jedlina-Zdrój dla dowolnej działki w mieście Jedlina-Zdrój. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLIV/265/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój
  Numer uchwały: XLIV/265/18
  Data uchwalenia: 2018-09-27
 • Uchwała nr XXXVIII/234/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla działek nr 174 i 190 obręb Jedlina-Zdrój.
  Numer uchwały: XXXVIII/234/18
  Data uchwalenia: 2018-02-28
 • Uchwała nr XV/85/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju
  Numer uchwały: XV/85/16
  Data uchwalenia: 2016-02-25
 • Uchwała nr VII/37/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina – Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013 r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12
  Numer uchwały: VII/37/15
  Data uchwalenia: 2015-05-28
 • Uchwała nr XXXII/197/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie-Zdroju
  Numer uchwały: XXXII/197/14
  Data uchwalenia: 2014-01-30
 • Uchwała nr XXI/136/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.
  Numer uchwały: XXI/136/12
  Data uchwalenia: 2012-11-29

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Jedlina-Zdrój

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: