Geoportal Jutrosin - Jutrosin - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jutrosin - Jutrosin

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jutrosin - Jutrosin

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Jutrosin

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Jutrosin i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Jutrosin, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Jutrosin

Sprawdź MPZP Jutrosin dla dowolnej działki w gminie Jutrosin. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA Nr VIII/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych "JUTROSIN" wraz z infrastrukturą techniczną
    Numer uchwały: VIII/28/2015
    Data uchwalenia: 2015-06-11
  • UCHWAŁA Nr XXXVII/179/2010 RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jutrosin dla fragmentów miejscowości Nowy Sielec i Szymonki
    Numer uchwały: XXXVII/179/2010
    Data uchwalenia: 2010-03-30
Przejdź na nowy: Geoportal Jutrosin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: