Obszary chronione Kartuzy - Kartuzy

Ochrona przyrody w gminie Kartuzy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kartuzy? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kartuzy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kartuzy

obszar chronionego krajobrazu
 • Kartuski: 4194.0 ha
 • Doliny Raduni: 107.0 ha
park krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy: 10339.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Kurze Grzędy: 1426.0 ha
 • Dolina Górnej Łeby: 1072.0 ha
 • Staniszewskie Błoto: 917.0 ha
 • Prokowo: 779.0 ha
 • Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego: 466.0 ha
 • Jar Rzeki Raduni: 0.29 ha
użytek ekologiczny
 • Kosy: 6.5 ha
 • Jelenie Moczary: 0.99 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dolina Łeby w KPK: 1116.0 ha
 • Rynna Brodnicko-Kartuska: 912.0 ha
 • Rynna Mirachowska: 596.0 ha
 • Rynna Potęgowska: 551.0 ha
 • Obniżenie Chmieleńskie: 354.0 ha
 • Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka: 210.0 ha
rezerwat
 • Kurze Grzędy: 164.0 ha
 • Staniszewskie Błoto: 131.0 ha
 • Żurawie Błota: 108.0 ha
 • Lubygość: 69.0 ha
 • Szczelina Lechicka: 41.0 ha
 • Staniszewskie Zdroje: 38.0 ha
 • Leśne Oczko: 32.0 ha
 • Jezioro Turzycowe: 10.0 ha
 • Zamkowa Góra: 8.8 ha
 • Stare Modrzewie: 6.3 ha
 • Jar Rzeki Raduni: 0.29 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Lasy Mirachowskie: 5038.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Przodkowo
Przejdź na nowy: Geoportal Kartuzy

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: