Obszary chronione Kąty Wrocławskie - Kąty Wrocławskie

Ochrona przyrody w gminie Kąty Wrocławskie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kąty Wrocławskie? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kąty Wrocławskie, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kąty Wrocławskie

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy: 3998.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łęgi nad Bystrzycą: 1106.0 ha
  • Przeplatki nad Bystrzycą: 270.0 ha
użytek ekologiczny
  • Stara piaskownia: 0.55 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Mietków, Ochrona przyrody Kostomłoty

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: