Obszary chronione Kietrz - Kietrz

Ochrona przyrody w gminie Kietrz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kietrz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kietrz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kietrz

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rozumicki Las: 97.0 ha
rezerwat
  • Rozumice: 92.0 ha
  • Góra Gipsowa: 1.7 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Pietrowice Wielkie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: