Pozwolenia na budowę Lesko - Lesko

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Lesko

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Lesko. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Lesko. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Lesko w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Lesko dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Lesko wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Lesko

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Lesko. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Remont mostu przez rzekę San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko-Cisna w km 0+717 w m. Huzele.
  Nr wniosku/zgłoszenia: I-XI.7840.1.25.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Wojewoda Podkarpacki - Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczacka 1, 38-400 Krosno
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa farmy fotowoltaicznej PV Lesko
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.120.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lesko, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczego z częścią mieszkalna na poddaszu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.132.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sanok, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku usługowego z zagospodarowaniem terenu oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną i drogową
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.106.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lesko, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.2.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-22
  Obiekt:
  Zamierzenie: odbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lesko,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.67401.104.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lesko, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.1.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: odbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lesko,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.103.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lesko, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją wewnętrzną gazową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
  Nr wniosku/zgłoszenia: AN.6740.1.94.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lesko, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa dwóch budynków gospodarczych oraz muru oporowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.78.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-06-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lesko, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Olszanica