Pozwolenia na budowę Olszanica - leski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Olszanicy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Olszanicy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Olszanicy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Olszanicy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Olszanicy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa Kanalizacji Sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.3.25.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lesko, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.3.24.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lesko, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.8.2.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lesko,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.3.21.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lesko, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa odcinka sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w pasie drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne-Solina-Myczków, przekroczenie drogi w km: 1+155 i 2+145 na dz. nr ewid. 693 w m. Uherce Mineralne.
  Nr wniosku/zgłoszenia: I-XI.7843.2.6.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podkarpacki - Delegatura w Krośnie,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Zmiana pozwolenia na budowę decyzji Starosty Leskiego Nr 282/20 znak AB.6740.3.19.2020 o pozwoleniu na budowę oświetlenia wyciągu narciarskiego w zakresie zagospodarowania terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: Ab.6740.3.19.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lesko, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.3.20.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lesko, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budopwa sieci gazowej sredniego napieci z przyłaczem gazowym,
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.8.1.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lesko,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.3.18.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lesko, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa stanowisk słupowych oraz linii kablowej nN, rozbiórka sieci napowietrznej nN w ramach usunięcia kolizji z proj. zagospodarowaniem terenu, Gmina Olszanica
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.3.17.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lesko, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Olszanica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: