Geoportal Lidzbark Warmiński - Pozwolenia na budowę Lidzbark Warmiński

Pozwolenia na budowę Lidzbark Warmiński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Lidzbarku Warmińskim

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Lidzbarku Warmińskiego. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Lidzbarku Warmińskim. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Lidzbarku Warmińskiego

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Lidzbarku Warmińskim. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa gazociągu PE Dn 63mm i przyłącza gazu PE Dn25mm średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6743.153.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-31
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu ziemnego do i w budynku wielorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.101.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • wewnętrzna instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym nr 10
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.98.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa przegród zewnętrznych i dobudowa tarasu na poziomie parteru
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.92.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • remont budynku w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim"
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.87.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą tj. przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazu, elektroenergetyczne oraz utwardzenie terenu w msc. Lidzbark Warmiński
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.79.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • zabudowa istniejących tarasów w poziomie piętra i zadaszenie istniejącego tarasu w poziomie parteru przy ul. Pięknej 10 w msc. Lidzbark Warmiński
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.73.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa pionu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym ul. Wyszyńskiego 4 wraz z wewnętrzną instalacją gazową do lokali nr 1 i 4
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.66.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • wewnętrzna instalacja gazowa dla lokalu mieszkalnego przy ul. Warmińskiej 3/6 w Lidzbarku Warmińskim
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.62.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa sieci kablowej SN 15 kV- wymiana odcinka kabla SN 15 kV pomiędzy stacjami L-0058 PRZYCHODNIA I L-0196 LEGIONÓW w msc. Lidzbark Warmiński
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.63.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Lidzbark Warmiński, Pozwolenia na budowę Bartoszyce

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: