Pozwolenia na budowę Lidzbark Warmiński - lidzbarski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Lidzbark Warmiński

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Lidzbark Warmiński. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Lidzbark Warmiński. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Lidzbark Warmiński w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Lidzbark Warmiński dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Lidzbark Warmiński wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Lidzbark Warmiński

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Lidzbark Warmiński. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w Łaniewie
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6743.417.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński,
  Status: Brak sprzeciwu
 • rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie gospodarcze z tarasem na poziomie poddasza
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.315.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana ostatecznej decyzji Starosty Lidzbarskiego nr Lig/104/2016 z dnia 21.04.2016 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące: rozbudowa budynku rekreacyjnego o garaż na działce: 74 obręb: SURYTY. w części dotyczącej: zmiana zadaszenia dachem dwuspadowym, zmiana usytuowania otworów okiennych i drzwiowych oraz zmiana funkcji na wiatrołap
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.314.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku garażowo-warsztatowego wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową, energetyczną, centralnego ogrzewania oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczlnią ścieków msc. Świętnik
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.313.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Rogóż
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.309.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym i przyłączem energetycznym, budowa zbiornika na ścieki sanitarne o poj. 10m3 oraz budowa studni wierconej o głębokości do 30,0m w msc. Markajmy
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.295.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana ostatecznej decyzji Starosty Lidzbarskiego nr Lig/106/2020 w części dotyczącej zmiany zagospodarowania działki - wykonanie fragmentu sieci i przyłącza wodociągowego do ww. budynku
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.293.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa budynku gospodarczo-inwentarskiego o wiatę na pasze objętościowe w msc. Kraszewo
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.289.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana ostatecznej decyzji Starosty Lidzbarskiego Nr Lig/320/2018 z dnia 27-12-2018 w części dotyczącej budowy rampy z pochylnią i schodkami oraz wykonanie ścianek kolankowych poddasza (zwiększenie wysokości i kubatury budynku)
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.277.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • gazociąg niskiego ciśnienia PEdn125 z 2 szt. przyłacza gazowego niskiego ciśnienia PEdn40 do punktów pomiarowych umieszczonych w linii ogrodzenia dla budynków jednorodzinnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.276.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Działki na sprzedaż Lidzbark Warmiński - lidzbarski: 4 Nieruchomości Bartoszyce