Pozwolenia na budowę Lipsko - Lipsko

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Lipsko

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Lipsko. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Lipsko. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Lipsko

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Lipsko. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa stacji transformatorowej kontenerowej, linii kablowej SN, linii kablowej nn oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilenia budynku stacji regazyfikacji przy ul. Przemysłowej w Lipsku
  Nr wniosku/zgłoszenia: 63/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lipsko, Rynek 1, 27-300 Lipsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie zmiany numeracji działek ewidencyjnych gruntu wynikający z podziału nieruchomości
  Nr wniosku/zgłoszenia: 61/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lipsko, Rynek 1, 27-300 Lipsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 54/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lipsko, Rynek 1, 27-300 Lipsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodziny wraz ze studnią i przydomową oczyszczalnią ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: 53/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lipsko, Rynek 1, 27-300 Lipsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa "Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 49/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lipsko, Rynek 1, 27-300 Lipsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na budowę udynku mieszkalnego dot. wykonania wenętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym gazu płynnego v=2,7m3 z przyłączem do budynku
  Nr wniosku/zgłoszenia: 48/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lipsko, Rynek 1, 27-300 Lipsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektrowni słonecznej "PV Kolonia Śląsko 1" o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr ew. 25/1 położonej w miejscowości Śląsko w gm. Lipsko - etap I
  Nr wniosku/zgłoszenia: 45/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lipsko, Rynek 1, 27-300 Lipsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektrowni słonecznej "PV Kolonia Śląsko 2" o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr ew. 25/1 położonej w miejscowości Śląsko w gm. Lipsko - etap II
  Nr wniosku/zgłoszenia: 46/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lipsko, Rynek 1, 27-300 Lipsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie obodu drogowego w Lipsku, dla rejonu drogowego Radom - zmiana pozwolenia na budowę
  Nr wniosku/zgłoszenia: 40/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lipsko, Rynek 1, 27-300 Lipsko
  Status: Decyzja pozytywna
 • instalacja fotowoltaiczna Nowa Wieś B mocy do 1,0 MW wraz z przewodami linią kablową nN, stacją transformatorową, falownikami fotowoltaicznymi oraz drogami technicznymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: 35/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lipsko, Rynek 1, 27-300 Lipsko
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Lipsko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: