Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lipsko - Lipsko

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Lipsko

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Lipsko i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Lipsko, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Lipsko

Sprawdź MPZP Lipsko dla dowolnej działki w gminie Lipsko. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXI/123/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno - usługowej, zlokalizowanych w rejonie ulicy Zwoleńskiej w mieście Lipsko
  Numer uchwały: XXI/123/2020
  Data uchwalenia: 2020-03-30
 • Uchwała nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III – teren „A” w mieście Lipsko
  Numer uchwały: IV/35/2018
  Data uchwalenia: 2018-12-28
 • Uchwała nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, zlokalizowanych w rejonie ulic: Gospodarczej i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek w mieście i gminie Lipsko
  Numer uchwały: IV/37/2018
  Data uchwalenia: 2018-12-28
 • Uchwała nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III – teren „B” w mieście Lipsko
  Numer uchwały: IV/36/2018
  Data uchwalenia: 2018-12-28
 • Uchwała nr XXV/201/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, zlokalizowanych w rejonach ulic: Gospodarczej i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek w mieście i gminie Lipsko
  Numer uchwały: XXV/201/2012
  Data uchwalenia: 2012-12-10
 • Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ulicy Zwoleńskiej w mieście Lipsko
  Numer uchwały: X/62/2011
  Data uchwalenia: 2011-07-04

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Lipsko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: