Geoportal Łochów - Łochów - Obszary chronione Łochów - Łochów

Obszary chronione Łochów - Łochów

Ochrona przyrody w gminie Łochów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Łochów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Łochów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Łochów

park krajobrazowy
 • Nadbużański Park Krajobrazowy: 8289.0 ha
 • Nadbużański Park Krajobrazowy - otulina: 7014.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Nadbużańska: 1530.0 ha
 • Ostoja Nadliwiecka: 1528.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 489: 14.0 ha
 • użytek 483: 5.6 ha
 • użytek 485: 4.5 ha
 • użytek 479: 3.8 ha
 • użytek 484: 2.6 ha
 • użytek 488: 2.3 ha
 • użytek 480: 2.3 ha
 • użytek 487: 1.8 ha
 • użytek 481: 1.5 ha
 • użytek 486: 1.3 ha
 • użytek 482: 1.1 ha
rezerwat
 • Czaplowizna: 212.0 ha
 • Wilcze Błota: 90.0 ha
 • Jegiel: 18.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Liwca: 2907.0 ha
 • Dolina Dolnego Bugu: 1530.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Jadów
Przejdź na nowy: Geoportal Łochów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: