Geoportal Lubień Kujawski - Lubień Kujawski - Pozwolenia na budowę Lubień Kujawski - Lubień Kujawski

Pozwolenia na budowę Lubień Kujawski - Lubień Kujawski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Lubieniu Kujawskim

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Lubienia Kujawskiego. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Lubieniu Kujawskim. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Lubienia Kujawskiego

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Lubieniu Kujawskim. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z kotłem c.o. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 16, obręb Modlibórz, gm. Lubień Kujawski
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.226.2021.PP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 375/5, obręb Miasto Lubień Kujawski
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.215.2021.PL
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7 m3 na gaz płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrznej instalacji gazowej, dz. 145/2, obręb Beszyn, gm. Lubień Kujawski
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.213.2021.MK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego i budynku garażowo-gospodarczego, dz. 2, obręb Kąty, gm. Lubień Kujawski
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.169.2021.MK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa silosu płaskodennego „WINKLER” na zboże o poj. do 80 m3 wraz z fundamentami, dz. 15, obręb Modlibórz, gm. Lubień Kujawsk
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.160.2021.MZM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami infrastruktury technicznej, dz. 232/56, obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.145.2021.DU
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-gospodarczego, dz. 267/13, obręb Miasto Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.17.2021.DU
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 40/17, 40/26, 40/40, obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.440.2020.MK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nn-0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi szt.2, wymiana słupa energetycznego linii SN, dz. 67/3, 24/2, 29/2, 32/1, 33/3, 33/2, obręb Gagowy Nowe, gm. Lubień Kujawski
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.429.2020.MK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowych 15 i 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV z pomiarem energii, dz. 232/123, obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.424.2020.DU
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
Przejdź na nowy: Geoportal Lubień Kujawski

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: