Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lubień Kujawski - Lubień Kujawski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Lubień Kujawski

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Lubieniu Kujawskim i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Lubieniu Kujawskim, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Lubień Kujawski

Sprawdź MPZP Lubień Kujawski dla dowolnej działki w Lubieniu Kujawskim. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXVII/231/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Kaliska i miasto Lubień Kujawski (STREFA MIESZKALNO-PRZEMYSŁOWA).
  Numer uchwały: XXVII/231/2021
  Data uchwalenia: 2021-07-22
 • Uchwała nr XXXIV/310/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski.
  Numer uchwały: XXXIV/310/2018
  Data uchwalenia: 2018-08-16
 • Uchwała Nr XXXII/146/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część wsi Kaliska oznaczonego działkami geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 232/6, 232/24-232/54 oraz fragmentem działki 232/61.
  Numer uchwały: XXXII/146/2009
  Data uchwalenia: 2009-06-26
 • Uchwała nr X/57/2003 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubień Kujawski dotyczących ustalenie indywidualnej linii zabudowy i dostępności inwestycyjnej przy jeziorze Lubieńskim na odcinku w granicach administracyjnych Miasta Lubienia Kujawskiego dla obszaru zawartego pomiędzy drogą krajową nr 1 Gdańsk (Włocławek) – Cieszyn (Łódź) a jeziorem i zmiany funkcji rekreacyjnej i turystycznej (letniskowej) na mieszkaniowo – usługową dla wybranego terenu położonego w Mieście Lubień Kujawski przy ulicy 19-tego Stycznia
  Numer uchwały: X/57/2003
  Data uchwalenia: 2003-07-30
 • nr X/56/2003 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubień Kujawski dotyczące przeznaczenia na cele budowlane pod różne funkcje dla wybranego obszaru obejmującego tereny rolne położonego we wsi Kaliska; w obowiązującym miejscowym planie przeznaczonego pod lotnisko symbol 12 KL
  Numer uchwały: X/56/2003
  Data uchwalenia: 2003-07-30
 • Uchwała Nr VII/43/2003 z dnia 08 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski dotyczące wprowadzenia na wybrane obszary rolne i inne: funkcji rekreacyjnej i turystycznej we wsi Błędowo, funkcji handlowo-usługowej we wsi Narty, zmiany funkcji z mieszkaniowo-usługowej na funkcję urządzeń technicznej obsługi komunikacji samochodowej (auto-handel i złomowania) we wsi Gagowy Nowe i we wsi Bagno.
  Numer uchwały: VII/43/2003
  Data uchwalenia: 2003-04-08
Przejdź na nowy: Geoportal Lubień Kujawski

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: