Obszary chronione Lubomierz - Lubomierz

Ochrona przyrody w gminie Lubomierz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Lubomierz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Lubomierz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Lubomierz

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Doliny Bobru: 655.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja nad Bobrem: 2324.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Lubomierz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: