Pozwolenia na budowę Lubomierz - Lubomierz

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Lubomierz

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Lubomierz. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Lubomierz. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Lubomierz

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Lubomierz. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 1172.2021.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa istniejącego budynku na budynek mieszkalny wraz z Centrum Aktywnej Starości z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 478.2021.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: odbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią gospodarczą na budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy
  Nr wniosku/zgłoszenia: 14706.2020.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami od projektowanych sieci do granic działek
  Nr wniosku/zgłoszenia: 13646.2020.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • modernizacja energetyczna budynku lubomierskiego centrum kultury w Lubomierzu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 13387.2020.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku handlowo -uslugowego o powierzchni sprzedaży do 400 m2, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przez którą rozumie się: układ komunikacji wewnętrznej, miejsca parkingowe, zadaszenie, budowę zwenętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem nanieczystości ciekłe, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z bezodpływowym, szczelnym, otwartym zbiornikiem retencyjno-odparowujacym, budowę instalacji oświetlenia zewnętrznejgo, wewnętrznej linii zasilającej, wewnętrznej instalacji elekrtycznej, wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, p-poż., grzewczej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej, instalacji niskoprądowych i odgromowych oraz rozbiórkę istniejących obiektów na działkach o nr ewid. 380/4, 380/5 w miejscowości Pławna.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 12959.2020.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji zbiornikowej zewnetrznej oraz wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 19 w Radoniowie
  Nr wniosku/zgłoszenia: 12723.2020.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku jednorodzinnego wraz z wewnętrznym przyłączem energetycznym i zjazdem z drogi powiatowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 11760.2020.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 10228.2020.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzna linią zasilającą, przydomową biologiczną oczyszczalnią ścieków i studnią
  Nr wniosku/zgłoszenia: 10138.2020.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
Przejdź na nowy: Geoportal Lubomierz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: