Obszary chronione Maków Podhalański - Maków Podhalański

Ochrona przyrody w gminie Maków Podhalański

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Maków Podhalański? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Maków Podhalański, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Maków Podhalański

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 1.7 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Dolina Skawicy: 0.05 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Budzów, Ochrona przyrody Zembrzyce, Ochrona przyrody Sucha Beskidzka

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Zembrzyce