Obszary chronione Maszewo - Maszewo - goleniowski

Ochrona przyrody w gminie Maszewo

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Maszewo? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Maszewo, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Maszewo

użytek ekologiczny
  • Uroczysko Majorka: 0.01 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Parlino-Łęczyca:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Ińska: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Stara Dąbrowa
Przejdź na nowy: Geoportal Maszewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: