Obszary chronione Międzylesie - Międzylesie

Ochrona przyrody w gminie Międzylesie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Międzylesie? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Międzylesie, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Międzylesie

obszar chronionego krajobrazu
  • Góry Bystrzyckie i Orlickie: 4512.0 ha
park krajobrazowy
  • Śnieżnicki Park Krajobrazowy: 3682.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika: 3720.0 ha
  • Dzika Orlica: 135.0 ha
rezerwat
  • Śnieżnik Kłodzki: 0.1 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Międzylesie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: